abnilshimi painting industries 04

 • رزین های پایه آب آکریلیک از دیگر محصولات آبنیل شیمی هستند که در صنایع رنگ از جمله رنگ و پوشش سطوح داخلی، رنگ و پوشش سطوح خارجی و رنگ دریایی کاربرد دارند.

  Abnilshimiproducts رنگ و پوشش سطوح: رزین های استایرن آکریلیک و اکریلیک خالص تولیدی در شرکت آبنیل شیمی در صنعت رنگ و پوشش سطوح داخلی وخارجی ساختمان استفاده می شوند. لازم به ذکر است که از رزین های استایرن آکریلیک نمی توان برای نمای بیرونی ساختمان استفاده کرد. زیرا این دسته از رزین ها مقاومت پایینی در برابر اشعه UV دارند و این اشعه در دراز مدت باعث تخریب کامل فیلم رزین می شود. از جمله رزین های شرکت آبنیل شیمی که برای نمای بیرونی ساختمان توصیه می شود، NILAB-315P است.

  Abnilshimiproducts

   رنگ دریایی (رنگ استخری): رنگ دریایی بر پایه رزین های آکریلیک پایه آب است که جهت رنگ آمیزی استخرهای شنا و سطوح سیمانی در تماس مستقیم با آب استفاده می شود. ویژگی های بارز این رنگ مقاومت بالا در برابر آب و خشک شدن سریع است. لازم به ذکر است که رزین های پایه آب برای شرایط غرقاب توصیه نمی شوند. از جمله محصولات آبنیل شیمی که بدین منظور استفاده می شوند می توان به NILAB-308RC اشاره کرد. برای آشنایی بیشتر با مشخصات فنی این دسته از محصولات و نیز دانلود جدول محصولات آبنیل شیمی می توانید به تب های بعدی مراجعه نمایید.

   

 • abnilshimi resin 2

  مشخصات فنی محصولات تولیدی آبنیل شیمی که در صنعت رنگ - رنگ و پوشش سطوح داخلی کاربرد دارد.       

  (Tg ( °C  (MFFT ( °C  (Density (gr/cm³ pH Solid (Viscosity (cP SERIES
  15+ 20  1.05±0.08 7.5-8.5  51±1 10³*(30-40) NILAB-115
  35+ 30  1.05±0.08 7.5-8.5 51±1  10³*(9.5-10.5) NILAB-135
  18+  20 1.05±0.08 7-8  50±1  10³*(3.5-4.5) NILAB-318/S
   22+  24 1.05±0.08 7-8  50±1 10³*(2.5-3.5) NILAB-322/S 
  5+ 10 1.05±0.08 7-8  50±1 10³*(2.5-3.5) NILAB-308RC
  10+ 15 1.05±0.08 7-8 50±1 10³*(8-12) NILAB-310S
  15+ 16  1.05±0.08 7-8 50±1 10³*(3.5-4.5) NILAB-315P
  12+ 8 1.05±0.08 4-5 52±1 10³*(10-25) NILCO-312T
  12-  5  1.05±0.08 4-5  50±1 10³*(65-68) NILCO-215
  6+ 13 1.05±0.08 4-5  50±1 10³*(20-40) NILCO-211
  12+ 8 1.05±0.08 4-5 52±1 10³*(10-25) NILCO-312
 • abnilshimi resin 2
   
  مشخصات فنی محصولات تولیدی شرکت آبنیل شیمی که در صنعت رنگ بخصوص رنگ و پوشش سطوح بیرونی کاربرد دارد.

  (Tg ( °C  (MFFT ( °C  (Density (gr/cm³ pH Solid (Viscosity (cP SERIES
  10+ 1>    1.05±0.08 4-5 50±1 10³*(20-30) NILCO-625/4
  12+ 8    1.05±0.08 4-5  52±1 10³*(10-25) NILCO-312/T
   15+ 16    1.05±0.08 7-8 50±1 10³*(3.5-4.5) NILAB-315/P
 • abnilshimi resin 2
  مشخصات فنی محصولات تولیدی شرکت آبنیل شیمی که در صنعت رنگ بخصوص رنگ دریایی کاربرد دارد.

  (Tg ( °C  (MFFT ( °C  (Density (gr/cm³ pH Solid (Viscosity (cP SERIES
  5+ 10    1.05±0.08 7-8  50±1 10³*(2.5-3.5) NILAB-308/RC